คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ 6
1 เจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานฯ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ
2 เจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานฯ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
3 เจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานฯ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
4 เจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานฯ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
5 เจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานฯ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
6 เจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานฯ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด